Jak probíhá dražba nemovitosti?

Jak probíhá dražba nemovitosti? Popíšeme si průběh dražby nemovitosti a co očekávat pokud se rozhodnete nějakou nemovitost vydražit. Budeme se zabývat pouze popisem co očekávat od nedobrovolné exekuční dražby. Existují i dražby dobrovolné, ale jejich průběh dnes rozebírat nebudeme, jen uvedu, že náležitosti takové dražby se upravují smlouvou o dražbě uzavřenou mezi dražebníkem a vlastníkem nemovitosti, které se velmi liší, není tudíž v silách projít všechny možnosti. S nástupem internetu a elektronických dražeb s objevilo mnoho webů, kde dražby probíhají. Postup a průběh jsou na každém z nich mírně odlišné, nicméně průběh dražby by měl být ve všech případech celkem podobný. Pro začátek je potřeba uvést dva možné druhy dražby. Existuje fyzická dražba nemovitosti a elektronická dražba nemovitosti.

Jak probíhá fyzická dražba nemovitosti

probíhá v sídle exekutorského úřadu, nebo na místě určeném dražebníkem. Celý průběh je velice podobný tomu, co je možné shlédnout v nesčetných televizních pořadech. Dražbu řídí licitátor a dražitelé činí příhoz, zvednutím ruky a ohlášením svého podání. Jakmile žádný z účastníků není ochoten činit další podání, licitátor odpočítá nejvyšší podání a účastník s nejvyšším příhozem se stane vítězem dražby. Tento způsob dražení nemovitostí není v současné době již příliš běžný a populární, většina exekučně zabavených nemovitostí je dnes již prodávána v elektronických dražbách.

Jak probíhá elektronická dražba nemovitosti

jak již název napovídá, této dražby je možné se účastnit z pohodlí svého domova a celý průběh je pouze shluk jedniček a nul. Průběh je velice podobný dražbě fyzické, rozdíl je v tom, že nemusíte nikam cestovat, nesetkáte se s žádným licitátorem, vše zvládnete ze svého domova nebo kanceláře, od svého počítače. Než učiníte příhoz, je nutné se registrovat na dražebním serveru a ověřit svoji totožnost u dražebníka. Tato registrace Vám následně zůstane i pro další dražby na dražebním severu kde je provedena a člověk již nemusí pro každou dražbu provádět ověření totožnosti.

Dražba nemovitosti v sídle exekutora

Prvně si v krátkosti popíšeme, jak probíhá fyzická dražba, jejichž podíl je v současnosti minimální. Oznámení o dražbě by mělo být k dispozici na internetu. Dobrým pomocníkem kde hledat dražby je například portáldražeb.cz, další způsob jak se dozvědět prakticky o všech uskutečněných dražbách je web edesky.cz. Situace, která byla celkem normální před několika lety, kdy jediný způsob jak se dozvědět o dražbě je miniaturní vyhláška na úřední desce je dnes snad minulostí.

Svůj úmysl na koupi nemovitosti nemusíte nikomu dopředu oznamovat. V den kdy je dražba přijdete na místo, které je dražební vyhláškou určené pro uskutečnění dražby a jednoduše oznámíte, že se chcete účastnit. Pracovník úřadu bude chtít pravděpodobně číslo jednací, pod kterým je dražba vedena a následně bude chtít prokázat totožnost. Dražební jistotu složíme dle postupu uvedeného v dražební vyhlášce. Občas je možné ji složit přímo před dražbou, většinou je třeba ji složit na účet exekutora pod specifiky uvedenými v dražební vyhlášce.

Pokud je vše v pořádku, jste připuštěni do dražby. Jakmile se sejdou všichni zájemci nebo nastane určený čas kdy má dražba začít, licitátor zahájí dražbu. Od této chvíli můžete činit podání. Jakmile cena dosáhne výše, kdy již nikdo není ochoten činit další podání, licitátor odpočítá poprvé, podruhé… a udělí příklep dražiteli s nejvyšší nabídnutou cenou. Může se stát, že dva nebo i více dražitelů nabídlo za nemovitost stejnou cenu. V tomto případě záleží na postupu dražebníka. Může přiklepnout nemovitost tomu, kdo nabídl cenu jako první. Ve většině případů je ovšem nařízen los. Ten probíhá různými způsoby od tahání čísel z klobouku až po hod kostkou. Pokud za nemovitost nabídnete nejvyšší cenu, případně máte štěstí na los, udělí Vám licitátor příklep. Ihned po dražbě Vám vystaví potvrzení o udělení příklepu a vy můžete jet domů.

Dražba nemovitosti na internetu

Elektronické dražby jsou ve své podstatě to stejné jako dražby fyzické. Jediný rozdíl je v tom, že budova dražebníka je nahrazena internetovou stránkou, kde vše probíhá. Hlavní rozdíl je pak v postupu před dražbou. Totožnost musíte prokázat a k dražbě se přihlásit musíte na internetu. Není to nic složitého, ale je potřeba na to myslet dopředu. Ideální doba na přípravu jsou cca dva týdny, zde pak nehrozí, že něco nestihnete, opomenete nebo zmeškáte.

 První co je třeba udělat je zaregistrovat se na dražebním serveru. Vše vyplňte pečlivě a raději dvakrát zkontrolujte. Následné chyby není zase tak lehké opravit a hlavně pod těmito údaji bude exekutor provádět zápis do katastru nemovitostí. Na většině dražebních portálů je připravený formulář nebo smlouva. Tyto vyplníte, vytisknete, na poště ověříte Váš podpis a odešlete na adresu provozovatele dražebního serveru. Výhodu v tomto mají držitelé datové schránky, kteří nemusí nikam chodit a vyplněný formulář pošlou prostřednictvím systému datových schránek.

Poté co dražebník obdrží formulář a zaregistruje Vás do systému, můžete se hlásit k dražbám. Nejdříve si vyberete nemovitost, kterou se chcete pokusit koupit. Další v pořadí je složení dražební jistoty. Dražební jistotu složíte podle pokynů v dražební vyhlášce. Povětšinou je třeba ji složit na účet zde uvedený. Variabilní symbol je rodné číslo nebo IČ, podrobnosti jsou opět uvedeny v dražební vyhlášce. Je možnost jistotu složit i v hotovosti v sídle exekutora, tento postup je, ale poměrně raritní. V případě, že Vám něco není jasné, zavolejte na exekutorský úřad, kde Vám určitě rádi pomohou. Dražební jistota je Vám v případě neúspěšné dražby vždy vrácena. V případě dražby úspěšné je započtena do výsledné kupní ceny nemovitosti.

Průběh samotné dražby

Pokud dražitel splní všechny náležitosti uvedené v dražební vyhlášce (registrace, ověření totožnosti, jistota), nic nebrání tomu, aby byl připuštěn k dražbě. Pokud by Vás dražebník k dražbě nepřipustil, musí tento krok vždy řádně zdůvodnit. Průběh dražby je většinou podobný jak jsme si popsali u dražby fyzické. Ve stanovený začátek se přihlášeným uživatelům, kteří složili dražební jistotu, otevře nové okno, kde mohou činit příhozy. Zde se Vám zobrazí momentální cena, za kterou se nemovitost nabízí, neboli aktuální nejvyšší podání. Máte zde také možnost navýšit podání a učinit příhoz. Zpravidla bývá omezena dražebníkem jeho nejmenší hodnota. Maximální výše příhozu omezena nebývá. Dražba končí, jakmile uplyne čas pro dražbu určený. Je však pamatovat na to, že každé podání, které někdo učiní 5 a méně minut před koncem dražby prodlouží dražbu o dalších 5 minut. Nezřídka se stává, že dražba běží ještě několik hodin po jejím avizovaném, oficiálním konci.

Pokud nemovitost vydražíte, nemusíte nikam nic posílat. Stává se, že se na Vás obrátí dražebník s dotazem, jak chcete nemovitost financovat. U některých dražebních jednání funguje institut takzvaného předražku. Čeká se několik dní, zda někdo nenabídne za nemovitost o 1/3 víc než kolik činilo nejvyšší podání. Pokud se tak nestane, exekutor pošle udělení příklepu na Vámi zadanou adresu. Zároveň také pošle postup dokdy a kam je potřeba složit nejvyšší podání. Po zaplacení je nemovitost přepsána v katastru nemovitostí na nového majitele. Bohužel zde zůstane zástavní právo smluvní, nařízení exekuce apod. Tyto záznamy jsou z katastru vymazány až s rozdělením výtěžku dražby mezi věřitele. Toto bohužel často trvá neúměrně dlouho a není moc možností jak postup exekutora urychlit. Koupit nemovitost tímto způsob není nic složitého, chce to jen trochu odhodlání a příprav. Než se do něčeho pustíte poprvé, informace si ověřte u někoho, kdo již něco dražil nebo přímo u dražebníka

O NÁS

Společnost JPVR Invest s.r.o. se od roku 2014 zaměřuje na investice do nemovitostí.  Jsme lidé, kteří do nemovitostí opravdu investují a to převážně vlastní peníze. Specializujeme se na přípravu a prodej projektů menšího rozsahu v Brně a blízkém okolí.

Nemovitosti

Zabýváme se obchodování a investováním do nemovitostí. Rádi Vaši nemovitost vykoupíme za nejvyšší tržní cenu. Pokud nemovitost není vhodná pro naše účely, jsme schopni Vám zprostředkovat prodej. Prodejte Váš dům, byt či pozemek. S námi to bude hračka.

Developerské projekty

Zabýváme se přípravou a prodejem menších projektů v Brně. Vidíme velký potenciál v přestavbě stávajících rodinných a bytových domů a v zástavbě proluk. Snažíme se dělat Brno hezčí a kultivovat stávající prostředí.

Investice

Zabýváme se investicemi. Převážně těmi, které jakkoliv souvisí s nemovitostmi. Aktivně hledáme nové projekty a realizace, které vydělávají peníze. Hledáme i případné partnery pro naše další realizace. Pokud chcete zhodnotit Vaše finance, ozvěte se nám.

Close Menu